Rang1tickets is wederverkoper van tickets. Onze prijzen kunnen hoger of lager zijn dan de afgedrukte waarde.

Wet doorverkoop toegangskaarten pure symboolwetgeving

Drempel voor consument naar de rechter voor een paar tientjes veel te hoog


Door de vele kritieken op met name de handhaafbaarheid is het wetsvoorstel van Gerkens en Van Vroonhoven-kok 'doorverkoop toegangskaarten' gewijzigd. De rol van de consumentenautoriteit is uit de wet verwijderd. Maar de consumentenautoriteit was juist de instantie die de wet moest gaan handhaven. Er is nu geen externe controlerende instantie die ervoor gaat zorgen dat doorverkopers zich aan de wet houden. Het gaat hier dus om pure symboolwetgeving.

De wet geeft wel consumenten de mogelijkheid om naar de rechter te stappen als zij vinden dat ze te veel betaald hebben voor een ticket, als zij de prijs 'kennelijk onredelijk' vinden. Er zal echter geen consument te vinden zijn die voor een paar tientjes naar de rechter stapt. Een verkoper mag nu van Gerkens en Van Vroonhoven-Kok 20 procent meer vragen voor een ticket dan de kostprijs van het ticket, in het eerdere voorstel was dit 10 procent. Het bedrag dat de consument meer heeft betaald dan 120 procent van de kostprijs kan de rechter onverschuldigd verklaren en dat extra bedrag krijgt de consument dan terug van de verkoper. De vraag is echter wie gaat er een gerechtelijke procedure starten voor een paar tientjes? Het antwoord is simpel: niemand.

Gerkens en van Vroonhoven-Kok doen er op dit moment alles aan om de verguisde wet door de tweede kamer te krijgen. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze aangepaste wet ook de eerste kamer passeert. Daar wordt namelijk veel aandacht besteed aan de handhaafbaarheid van een wet. En deze wet is niet handhaafbaar. Ticketshops zullen niet stoppen met het doorverkopen van tickets met winst omdat er misschien sporadisch een consument is die naar de rechter stapt. De meeste consumenten zullen deze stap niet maken en dus blijft het doorverkopen rendabele handel. Ook kunnen de ticketbureaus de tickets vanuit het buitenland verkopen maar die moeite zullen de doorverkopers niet eens hoeven nemen als deze slappe wet van kracht wordt.

Afgelopen woensdag 31 maart debateerde de tweede kamer over het wetsvoorstel. Beschamend was het dat de initiatiefnemers nog steeds niet met concrete cijfers kwamen. Veel kritiek kregen Gerkens en Van-Vroonhoven-Kok tijdens de vorige vergaderingen omdat ze het probleem niet duidelijk in kaart hadden gebracht. Het kabinet adviseerde de tweede kamer tegen de wet te stemmen omdat Minsiter van Economische zaken Van der Hoeven (CDA) vond dat de noodzaak van de wet niet was aangetoond. Sinds 2008 zijn de kamerleden al bezig met het wetsvoorstel maar tot op de dag van vandaag hebben ze nog geen concrete cijfers over de doorverkoop in Nederland. 'Wij denken dat het 15 % van het totaal is', is een veel gehoorde uitspraak van de twee. Onafhankelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) laat echter een heel ander beeld zien. Volgens dat onderzoek is het aandeel secundaire tickethandel 3,7 procent van de totale ticketmarkt en is de tickethandel juist goed voor de markt en ook voor goed de consument. De noodzaak van de wet is dus niet aangetoond omdat die er niet is.

Marktonderzoek RUG

Hier komt nog eens bij dat de voorgestelde wet indruist tegen Europese wetgeving. Landelijke wetgeving mag in europa niet het vrije verkeer van diensten belemmeren, tenzij er dwingende redenen van algemeen belang zijn. Aangezien het algemeen belang niet in het geding is zal de eerste kamer niet anders kunnen dan de wet verwerpen. Mocht de wet toch de eerste kamer passeren, dan zal de wet makkelijk aan te vechten zijn bij het Europese Hof.

Het CDA gaat de verkiezingen in met onder andere het standpunt dat zij de overheid kleiner wil maken. Minder regels, minder ambtenaren, is een van hun verkiezingsleuzen. Toch wil CDA-lid Nicoline Van Vroonhoven-Kok (onder invloed van MOJO-lobby) maar wat graag een loze wet invoeren die niet gehandhaafd kan worden en enkel meer belastinggeld kost. Maar we moesten toch 18 miljard bezuinigen?

CDA wil 18 miljard bezuinigen, minder overheid

Lees ook het negatieve advies van het Adviescollege vermindering administratieve lasten (Actal):

negatief advies Actal� Rang1Tickets.nl
Gepost op 1-4-2010 door webmaster Rang1Tickets


2/2/2010
Wet tegen doorverkoop tickets onzin - Ticketbureaus creeren geen schaarste met "zwarthandel" tickets
Een
wet tegen doorverkoop van toegangskaarten voor concerten en evenementen is onwenselijk aangezien de tickethandel goed is voor de markt. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek gedaan door de Universiteit.....